Authentic Liberty

AUTHENTIC LIBERTY

Peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding

Vrijheid kan niet ontstaan uit dwang, stress en verwachtingen.
Het ontstaat van uit het loslaten van het paard, fysiek en geestelijk.

Waarom zien we het als een probleem wanneer ons paard niet bij ons wilt blijven in vrijheid?
Het doet pijn, we associëren het met falen en niet geliefd worden. Maar, is dat daadwerkelijk ook zo?

Liefde is namelijk niet vasthouden en niet meer loslaten. Dat is je hechten, je ‘beslag’ nemen. Helaas wordt dit vaak gezien als een manier om liefde te uiten. Hierdoor denken we dat wanneer paarden dit niet doen naar ons, we niet geliefd worden. Echte, ware liefde en vrijheid is net loslaten.

Hechten, de vrijheid zonder vrijheid, gaat om ego. Het draait om ‘ik’. Het is zeggen dat je van je paard houdt en daarom wil ik dat je mij gelukkig maakt. Echt liefde, de ware vrijheid, draait om je paard. Het is zeggen dat je van je paard houdt en daarom wilt dat hij/zij gelukkig is. Het is een groot verschil van energie en gevoel.

Hoe meer we willen vasthouden, hoe meer het paard zich wil lostrekken. We denken dat hoe meer we vasthouden, hoe meer we lief hebben. Maar hoe meer we vasthouden, hoe meer we ons willen vervullen door een andere. Hoe meer we een gevoel willen creëren van geluk door afhankelijk te zijn van hoe je paard zich uit. Wat teleurstelling, frustratie en communicatieproblemen veroorzaakt.

Ware vrijheid, het loslaten, is reageren van je authenticiteit. Het is weten dat je geliefd bent en daarom alles kunt loslaten. Het komt niet uit je ego (ik) maar uit je zijn. Het is niet hun taak om jouw voldoening te geven ondanks wat zij voelen. Het is onze taak om een relatie te kunnen opbouwen gebaseerd op connectie, authenticiteit en ware liefde.

Het paard zijn gedrag wordt zeer vaak misbegrepen. Ik geloof dat elk gedrag een bepaalde reden heeft. Zo kan een paard bijvoorbeeld niet wilt stappen door pijn of onzekerheid. Je leert het gedrag van het paard vertalen om te kunnen communiceren. Zo kunnen we werken aan een oplossing dat komt vanuit de oorzaak en niet symptoom bestrijdend is. Net hierom werken we in de pure vrijheid, het paard krijgt de keuze en kan ons op deze manier tonen wanneer er iets mis is. Paarden hebben alleen maar hun gedrag om ons te tonen dat ze hun niet goed voelen.

Paarden worden niet opgevoed in wat goed is en wat niet goed is volgende mens. Dus voor hun is het weglopen van ons in vrijheid een manier van communicatie en niet omdat ze voelen dat dit door ons als ‘slecht’ wordt ervaren. Het ‘slecht’ gedrag van een paard is volgens ons moreel, niet volgens hun manier van denken. Het is dus aan ons om ons in de geest van het paard te verplaatsen.

Het doel is dat jij begrijpt wat je paard je vertelt met zijn lichaamstaal. Vanuit deze basis gaan we verder werken in vrijheid, waar jij leert te werken en communiceren vanuit je eigen lichaam. Door te werken van uit connectie en zonder dominantie/stress, geraakt het paard ontspannen. Op deze manier ontstaat er een mentale en fysieke balans. Vanuit dit concept kunnen we gaan werken naar meer doelgerichte oefeningen om het paard in balans te brengen, ook in vrijheid.

Een beweging begint niet in onze spieren, maar in ons hoofd. Onze hersenen sturen signalen uit waardoor onze spieren bewegen. Daarom is het dus uiterst belangrijk dat je paard mentaal ontspannen is voor je aan een training begint. Wanneer het paard gespannen is, zullen ze de verkeerde spieren gaan opspannen. Hierdoor gaan ze hun gewrichten op de verkeerde manier belasten en ontstekingen ontwikkelen. Zo ontwikkelen paarden dan pees- of spierproblemen. Al dit kan dus vermeden worden door een aangepaste training te geven aan je paard. Wanneer het paard langdurig de verkeerde spieren gebruikt, gaan ze ook een ander bewegingspatroon ontwikkelen waarbij we kreupelheid zien. Ook zal het paard mentaal onthouden dat mensen en training spanning betekend. Het is heel erg moeilijk om het paard terug te leren ontspannen en dat trainingen geen pijn doen. Zo kunnen we door positieve training en energie te combineren het paard fysiek en mentaal sterker maken, wat het paard ook weer gelukkiger maakt.

Door het werken met een beloningssignaal en voedselbeloningen, activeren we het zoeksysteem van de hersenen van het paard. Hierdoor gebruiken we weinig druk. Het paard zal bij druk alleen maar wijken of versnellen van een bedreiging, zoals het geluid van een zweep. Door te werken vanuit energie en positieve training creëren we een connectie met ons paard waardoor we geen dwang nodig hebben en het paard een stem krijgt. Paarden kunnen zich onderling en in de natuur prachtig bewegen en voor ons lijkt het een onmogelijke opdracht om zulke bewegingen tijdens een training te verkrijgen. Het paard is door de jaren heen zijn vermogen om zijn lichaam waar te nemen verloren omdat ze weinig tot soms zelfs geen natuurlijke behoeften meer kunnen uitvoeren. Dit kunnen we ondersteunen door hun zoeksysteem te activeren via positieve beloning.

Uit onderzoek blijft dat wanneer een paard via voedselbeloning wordt getraind, ze veel minder stress hebben en dat de bewegingen die ze leren een andere impact hebben op het motorische systeem in de hersenen van het paard. Wanneer een paard via druk en stress een oefening wordt aangeleerd lijkt deze op het eerste zicht misschien hetzelfde maar hun brein en zenuwstelsel verwerken dit dus op een andere manier.

We beginnen daarom steeds met eerst ontspanning te vinden om vanuit hier meer oprichting en verzameling tot zelfs dressuurmatige oefeningen in vrijheid te creëren.

Met voedsel werken voelt misschien niet voor iedereen even comfortabel. Maar door op de juiste moment te belonen kan je vermijden dat het een gevaarlijk spel wordt. Het is immers normaal dat een paard gaat zoeken naar voedsel in je zakken, je activeert het brein zijn zoeksysteem. Zoals ik al zei heeft het paard geen moraal dat wij dit ‘slecht’ vinden. Maar daarom betekent het natuurlijk niet dat het paard ons moet omduwen om voedsel te verkrijgen. Het moet in alle tijden veilig blijven voor zowel mens als paard!

Meeste voedselbeloningen loop fout door:

  • Het paard dat niet in mentaal in balans is
  • De connectie die er niet is
  • Verkeerd belonen
    • Telkens belonen wanneer het paard met zijn neus naar de beloningszakje komt en hierdoor denkt dat dit oké is
    • Op de verkeerde moment waardoor het paard het niet begrijpt en gefrustreerd geraakt
  • Geen beloningssignaal waardoor het paard niet begrijpt wanneer er wel of geen voedsel komt
  • Het paard is veel te hongerig voor je start met training (let er dus op dat je paard gegeten heeft voor je start)
  • De beloningen zijn te smakelijk en suikerrijk